top of page

Info öppning av greener

Johan Örberg

2021-06-02

Här kommer några rader om hur det ser ut på greenerna och de åtgärder vi tänker oss genomföra närmsta dagarna.

Utvecklingen på greenerna har sedan sådd varit hämmad av den kalla väderleken som varit.
Vi har stödsått vid två tillfällen på några greener efter att vi gjorde den första sådden, men tyvärr inte fått den utveckling vi önskat.

De senaste dygnens varma väder har dock gjort skillnad till det bättre men vi vill mer.
Under onsdag och torsdag kommer vi att göra ytterligare en sådd på samtliga greener för att säkerställa greenkvalitén på sikt.
Därefter kommer vi att dressa greenerna med ett tjockare lager samt välta.

Det är vår övertygelse att detta kommer att få greenerna att täta ihop.

Vi hoppas hinna med detta innan fredagen och på lördag får greenerna ”vila” lite.
Green nr 1 haltar mer än övriga greener och kommer därför få några dagar till på sig innan den går att öppna.

Vi öppnar samtliga greener för spel på söndag morgon med undantag för green 1 där vi kommer att preparera vintergreenen för bättre spelbarhet.

Under kommande vecka kommer vi behöva dagvattna greenerna för att säkerställa groningen av fröna.

Det innebär att spridarna kommer utan förvarning starta och gå 3-5 minuter för att sedan gå igång på en annan green.

Vänliga hälsningar

Johan Örberg
Greenkeeper

bottom of page