top of page

Priser och avgifter

Greenfee

Seniorer: 550 kr
Juniorer (under 21 år): 300 kr

Bokningsregler

Avbokning av starttid måste ske senast 2 timmar innan start.

Bokas tiden ej av utgår en avgift på halv-greenfee.


Greenfee-överenskommelser

OBS! Inga rabatter eller frikort från sgf eller nvgf gäller på helgdagar före 12:00
Eventuella frikort skall senast 24 h före starttid meddelas till receptionen för att gälla.
Distansmedlem hos oss (Umeå Sörfors GK) betalar halv greenfee.

Ungdomar Norr- och Västerbotten
Golfklubbarna inom NVGF har överenskommit om fritt spel för sina ungdomar (t o m det år han/hon fyller 16). När vårt kansli är bemannat låter vi också ungdomar födda 2008 och senare tillhörig golfklubb i Norr- och Västerbotten spela gratis. Detta gäller under förutsättning att besökarnas moderklubbar tillämpar samma förmåner. Det kan finnas smärre olikheter i tillämpningen av dessa regler, tex som på vår klubb ”när kansliet är bemannat”. 

Följande förutsättningar råder på Umeå Sörfors Golfklubb:

1. Besökande ungdom tillhör golfklubb som själva tillämpar överenskommelsen 
2. Fritt spel vardagar 09.00-17.00. Max 5 rundor och säsong. 
Det är ej fritt-spel kvällar och helger.
3. Samtliga besökande ungdomar skall skriva in sig i greenfeeboken.

Fadderrunda/Spelprov från annan klubb

  • På Umeå Sörfors GK erbjuder vi inte spelare som gått sin gröntkort-kurs online att göra sina spelprov på banan.

  • Om du önskar "spela upp" kan du antingen gå våra grönakortkurser, alternativt boka kurspaket: "redo-för-gröntkort"  hos vår Pro Thomas Nilsson för 1500 kr, efter kursen har du möjlighet att spela på vår bana mot greenfee eller bli medlem i klubben.

Medlemskap (årsavgift)

Ungdom 0  år – 12 år: 700 kr
Juniorer 13 år – 15 år: 1 800 kr

Juniorer 16 år - 21 år: 2 000 kr
Seniorer 22 år – 25 år: 3 600 kr
Seniorer 26 år – 29 år: 4 400 kr
Seniorer 30  år och äldre: 5 100 kr

Övriga medlemsformer 
Greenfeeflex: 1 100 kr

Årsgreenfee: 3 000 kr
Distansmedlem: 900 kr
Passivmedlem: 500 kr

Spelrättsavgift: 500 kr

Seniorer över 26år som ej förfogar över spelrätt betalar spelrättshyra 500 kr

 

Bokning långt i förväg
Kostar 100 kr per person.
Undantag för fullt betalad greenfee-gäst.

Avgift för spel på träningsområdet
200 kr för icke-medlemmar
0 kr för medlemmar

Bollar på rangen
30 kr / ca 34 bollar

Bollmaskinen tar endast bankkort. 

Golfbilar
Hyra golfbil kostar 500 kr.

Med giltigt läkarintyg kostar det 350 kr.. (måste uppvisas fysiskt)

Ankomst

Du måste anmäla din ankomst minst 20 innan bokad speltid för att inte riskera att förlora speltiden. Uteblir du vid upprepade tillfällen från bokad tid utan avanmälan kan din bokningsmöjlighet begränsas. Om du inte dyker upp vid bokad tid tillkommer en avgift på halv-greenfee för medl och full greenfee för icke medl. Avbokning måste ske senast 2 timmar före din starttid.

Plats i bagförråd

Hyran för plats i bagförrådet kostar 500 kr/säsong. 

bottom of page