top of page

Spelrätter

 

Spelrätts-systemet


Spelrätter infördes efter en rekonstruktion 2008.

Enkelt förklarat baserades finansiering på lån från medlemmar när man byggde golfbanan.

 

I mitten av 00-talet var det fler som slutade än som började, det fanns alltså inga pengar till att göra återbetalning därför infördes ett system med så kallade spelrätter.

Medlemmar som hade lån till klubben erhåll två spelrätter vardera efter konverteringen till detta system. 

Enligt spelrättsbestämmelserna skall den som innehar en spelrätt betala som lägst passiv-spelrättsavgift på 500 kr per år.... (eller vara medlem i annan kategori)


Vi har många fd medlemmar som innehar spelrätter och ej uppfyller kravet på att vara lägst passiv... vi har även många befintliga medlemmar som borde inneha spelrätt enligt bestämmelserna.

Eftersom klubben numera nästan är fulltecknad tror vi det är bra att vi städar-upp i registret och inför en striktare hållning gällande bestämmelserna.

Säsongen 2024 låter vi vara ett år av "spelrätts-amnesti". 

Vi kommer att kontaktar fd medlemmar och informerar dessa om regelverket, vilket bör leda till att detta kommer bli en aktiv marknadsplats för de som skall sälja eller införskaffa spelrätt inför säsongen 2025. 

 

Vi välkomnar nya medlemmar och det är enkelt att bli en av oss!

 

Här finns en förteckning över ägare som har spelrättsbevis till salu.
Kontakta vårt kansli, 090-304 75, så hjälper vi dig eller kontakta direkt någon som har en spelrätt till salu.

 

Det finns även spelrätter som förmedlas via kansliet, maila till: kansli@sorforsgk.se.
 
Om du tar direkt kontakt med en säljare och köper ett spelrättsbevis så ska ni fylla i ett formulär och skicka in till kansliet för registrering. Om du har frågor kontakta kansliet på telefon 090-304 75.

 

Du som säljer/överlåter en spelrätt måste meddela klubben detta så vi kan ändra i spelrättsregistret.

Antal Säljare Tel Kontakt Pris/st

2 Tommy Engman / tommy.engman@mail.se / 070-2319794

1 Kjell-Ivan Eriksson / 070-6513059 / kjell-ivan.eriksson@telia.com /1000 kr

1 Tobias Holmberg / tobias.holmberg@live.se / 1 400 kr

1 Bengt Rolandsson / 070-2338817 / 1 400 kr

1 Jonas Åberg / jonasaberg@hotmail.se / 1 500 kr

2 Lars Hellgren / larsochingrid@ume.se / 1 500 kr

1 073-8154906 / ima12184@hotmail.com / 1 500 kr

2 Lars-Eric Thornell / lars-eric.thornell@anatomy.umu.se / 1 500 kr

2 Lars-Gunnar Gunnarsson090 / 123598 / 1 500 kr

2 Sune Eklund / sune.eklund@vargskinnet.se / 1 500 kr

1 Valdemar Vernersson / 070-3978344 / valver@hotmail.com / 1 500 kr

1 Brith Granström /070-6170720 / brith.granstrom@gmail.com / 1 500 kr

1 Carl G Edstedt0 / 70-597 82 31 / cagodt@hotmail.com / 1 500 kr

1 Lars Rejnus /70-6671191 / lars.rejnus@gmail.com / 1 500 kr

1 Sara Sharifi / ida_ida@hotmail.com / 2 000 kr

1 Thomas Andersson /070-3301310 / tomas.andersson@kylen.nu /2 000 kr

1 Peter Forsman /070-3967703 / 2 000 kr

2 Monica Agdahl / monica.agdahl@umea.se / 2 500 kr

1 Lennart Mattsson / 070-6997332 / lennart.mattsson@stallgarden.ac / 2 500 kr

2 Anneli Thylin / 070-517 81 17 / 2 500 kr

1 Lena Granberg /090-46418 / 6 000 kr

1 Sofie Jacobson /sofie.jacobson@kuratorn.se 

2 Matias Hannuksela / matias.hannuksela@vll.se 

bottom of page