top of page

Lokala regler för Umeå Sörfors GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Följande markeringar gäller på banan:
Vit = Out of Bounds
Gul = pliktområde
Röd = pliktområde
Blå = mark under arbete (MUA).
Blå, röda eller gula med grön topp = spelförbudsområde
Svart/vit = är dessa oflyttbara tillverkade föremål från hål 17 (regel 16 – 1 är tillämplig).

1) OUT OF BOUNDS (Regel 18.2)

 1. Out of bounds (intern) mellan hål 10 och hål 17/18 gäller endast vid spel på hål 10. Vid spel på hål 17/18 är markeringarna (svart-vit) oflyttbart hindrade föremål

2) PLIKTOMRÅDE (Regel 17)

 1. Alla omarkerade diken betraktas som röda pliktområden.

 

3) GREEN (Regel 13)

      Undantag 2 till regel 11.1b gäller när en boll som spelats, utom från green, av misstag träffar:

 • spelaren

 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller

 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
  Slaget räknas och bollen spelas som den ligger.

 

4) ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16)

 • Mark under arbete (MUA)

  1. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan är mark under arbete.

  2. Myrstackar är mark under arbete.

  3. När det finns vitmarkerade områden är dessa mark under arbete.

  4. Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete.

  5. Spelförbudzoner markeras med blåa, gula eller röda pinnar med grön topp.
    

 • Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Alla belagda vägar och stigar.

  2. Alla väg slut och vägutvidgningar som markerats med vita linjer.

  3. Träd identifierade med stödpinne eller skyddsnät.

  4. Alla lador på banan.
    

5) BEGRÄNSNING I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING

 • Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
  Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. 
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.


       Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

6) FÖRFARANDET VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET

 • Sätt att avbryta och återuppta spelet
   

 • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).


      I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.


      Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 


Plikt för brott mot lokal regel

 

Matchspel - Förlorat hål.
Slagspel – Allmän plikt (två slags plikt).

bottom of page