top of page

Junior

 

Mats Larsson

 

Ordförande

070-517 36 52

 

E-Post

 

Lars Nordqvist

Ledamot

070-290 10 71

 

E-Post

 

 

Fredrik Ohlsson

Ledamot

070-654 57 77

 

E-Post

 

 

Torbjörn Forsberg

Ledamot

 

070-131 41 41

E-Post

Ramar för juniorverksamheten

 

Resor, tävlingar

Resor i och för klubben ska genomföras på billigaste och säkraste sättet. Om det är möjligt bör resa företas tillsammans med andra deltagare oavsett klubbtillhörighet. Detta för att få ner kostnaderna och befrämja kamratskap och sammanhållning. Endast juniorer som aktivt deltar i träningar och/eller läger kan begära ersättning för kostnader i samband med   tävlingar och liknanade.

 

Endast kostnader upp till 2000kr inkl moms per resa och tävlande ersätts.

 

Ersättning kan endast utgå om den tävlande i samband med anmälan till tävling eller läger meddelat ordförande för Juniorkommittén eller Klubbchef. Meddelande ska ske skriftligt/via mail och bekräftelse ska ha mottagits.

Anmälningsavgift till vald tävling betalas av klubben om junioren är aktivt tränande samt har meddelat enligt ovan. En preliminär reseräkning godtas som meddelande enligt ovan. Slutligt belopp fastställs dock efter genomförd resa.

 

Kostnad för läger

Avgift för deltagande betalas av den enskilde om inte annat beslut fattas av juniorordförande och klubbchef

gemensamt. Kostnader för transport/resor hanteras på samma sätt som vid tävling.

 

Träningsavgift om 500kr tas ut för deltagande under utesäsongens olika träningar.

Vid färre tillfällen än 3 uttas ingen avgift.

bottom of page