Seniorkommittéen - HD55

 

Ove Lundgren

 

Ordförande

070-5631678

 

lundgrenove52@gmail.com

 

Tommy Olsson

Sekreterare

olssontommy47@gmail.com

 

 

 

Karin Brändström

Ledamot

karin.brandstrom1@gmail.com

 

 

 

Gunilla Jonsson

Ledamot

 

g_son89@hotmail.com

 

Lars Ågren

 

Ledamot

essalagren@gmail.com

 

 

Maj-Len Grönroos

Ledamot

gronroos55@hotmail.com

 

 

 

Ove Grönroos

 

Ledamot

gronroos52@hotmail.se

 

 

 

Till alla damer och herrar i Umeå Sörfors golfklubb som är 55 år eller äldre

 

Inom Umeå Sörfors GK har vi en seniorverksamhet som syftar till att stimulera de något äldre inom klubben till friskvård genom golfspel och social samvaro under trevliga former.

Det gör vi genom att under vår fredade starttid på onsdagar genomföra en serietävling där vi spelar slaggolf eller poängbogey. Av de ca 13 tävlingarna räknas de 5 bästa. Dessutom spelar vi ett antal andra tävlingar som Scramble och Flaggtävling. Vi genomför också en utslagsturnering i form av matchspel.

Vi tar ut en medlemsavgift av de som vill vara med. Vi har tillgång till 5 golfbilar som står till behövande medlemmars förfogande. Kostnaden för bil regleras årsvis.

I medlemsavgiften ingår en avslutningsmiddag samt priser som utdelas för seriespel och matchspel. I samband med middagen har vi också ett kort möte för att utvärdera årets verksamhet.

Under icke golfsäsong försöker vi behålla kontakten. De senaste åren har vi gjort detta genom att spela bowling i Bowlinghallen på Mariedal och att öva golf inomhus på Västerslätt. Under våren ordnas också möjlighet att delta i någon golfresa söderut inom landet innan vår golfsäsong.

Du som har uppnått åldern och är intresserad av att delta i vår verksamhet och träffa likasinnade gör det enklast genom att uppge namn, telefonnummer samt E-postadress till vår sekreterare Tommy Olsson via E-post: olssontommy47@gmail.com

Väl mött