top of page

Slutet av säsongen

5 oktober 2022

Vad är statusen på anläggningen ?

Vi har nu tömt och blåst bevattningsanläggningen på banan. Vattnet till rangen, parkering och vattenposter är också tömda. Rangen är så pass blöt att bollarna börjar plugga. Vi har därför valt att stänga rangen för säsongen då mer regn väntas ,vilket också gör det svårt att plocka in bollarna och med körskador som följd. Ett fåtal bollar (äldre) har lämnats för självplock.

Köket har stängt.

Banan är ännu öppen med ordinarie greener för de som vill gå till fots. Vi kommer inte klippa greenerna mer för säsongen utan de får istället krypa in i den sista vintervilan.
Tillväxten är ytterst begränsad och med det även återläkning av trampskador mm. Var därför extra noga och släpa inte eller vrid skorna på greenerna samt laga dina och andras nedslagsmärken.
Det är svårt att säga i dagsläget hur länge vi kommer hålla greenerna öppna för spel. Men när vi får nästa temperaturdropp så stänger vi för säsongen.

Under början av nästa vecka kommer grävning av förstärkt elmatning ut till rangen påbörjas. Vägen kommer delvis vara avgrävd in mot klubbhusområdet och traktortrafik kommer förekomma.

Mvh / Johan Örberg


bottom of page