top of page

Läget på banan

Hej !

För exakt 14 dagar sedan hade vi 37 cm snö kvar på banan. För 3 dagar sedan slog björkana ut.
På drygt en vecka har vi gått från noll till hundra kan man säga. Man blir fort ifrånsprungen kan man säga. Fairway och tee ser ut att ha klarat sig fint över vintern och har börjat grönska.

I skrivande stund är samtliga greener vertikalskurna två riktningar, därefter luftade och vältade och sedan skurna ytterligare en gång och sådda. Efter det sanddressade och vältade ytterligare en vända.

Idag, tack vare hjälp av fyra frivilliga i klubben så han vi få på groningsdukarna på alla spelgreenerna samt puttinggreenen innan det regn som väntar. -Helt optimalt kan man säga.

Vi har även krattat igenom och sått om de nya grässvackorna på hål 3 och 14.

Nu väntar översyn av spridarna på tee, vertikalskärning av fairway samt att få i gång vatten till rangen så vi kan börja ta betalt för bollarna samt arbeten med bunkrar.

Bemanningen för säsongen är klar och det känns väldigt skönt. Vi har i år tre nya personer som kommer behöva en del inskolning innan de är intrimmade. Jag räknar med att ha full bemanning på banan från 14 juni då skolorna slutar.

Förra året var vi klara med vårbruket den 8 maj, i år 15 maj. Att vi nu är klara en vecka senare behöver inte säkert betyda att vi öppnar en vecka senare. Allt hänger på om vi får fortsatt varmt väder.

Mvh / Johan Örberg

bottom of page