top of page

Golfbilsförbud

Hej golfvänner ! Vi är nu inne på sista versen av golfsäsongen 2022. Vi räknar med att kunna ha öppet ordinarie greener september ut och en bit in i oktober. Tillväxten är nu låg och vi har dragit ner på antalet klippningar och vi kommer succesivt höja klipphöjden på greenerna.
Från och med nästa vecka är dessutom bemanningen på banan nerskalad till tre man och veckan efter det bara två man. Greener ,tee och fairway är luftade och ytorna skall nu få återhämta sig inför vintern. Efter hand skall bevattningsanläggningen tömmas och luftas , maskiner skall tas om hand inför vintern och röjningsjobb på banan skall tas vid mm.

Golfbilar.
Vi har nu framför oss fuktig väderlek och med låg avdunstning. Banan blir allt mjukare och mer sårbar för trafik. Från och med i morgon torsdag 29 september så råder golfbilsförbud för resten av säsongen på hela banan.

/ Johan Örberg

bottom of page