top of page

Ännu en fin säsong för vår klubb!

Fredrik Larsson

2023-12-01

Trots utmaningar kan vi ändå blicka tillbaka på ännu en fin säsong för Umeå Sörfors GK.

Ännu en fin säsong för vår klubb!

Trots utmaningar kan vi ändå blicka tillbaka på ännu en fin säsong för Umeå Sörfors GK. Det största hotet kom redan i början på året, då Trafikverket meddelade att bron mellan Brännland och Sörfors skulle renoveras under sommaren, och med detta följde såklart en viss oro att det skulle påverka verksamheten. Men klubben kommer, brorenoveringen till trots, att göra ett positivt ekonomiskt resultat även för verksamhetsåret 2023.
Andra utmaningar är våra ökade kostnader, bland annat behöver vi investera i nya maskiner och det ekonomiska läget i världen påverkar även vår klubb ekonomiskt. Styrelsen vill ha ett positivt budgetresultat på 4–500 000 kr därför föreslås en höjning av årsavgiften med 200 kr.

Under 2023 beviljades vi ekonomiskt stöd från Västerbottens idrottsförbund, i syfte att anlägga en ”närspelbana”. Dessvärre fattades cirka 700 000 kr för att kunna genomföra projektet, varför vi under nästkommande verksamhetsår fortsätter att söka finansiering för att utveckla ett närspelsområde i närheten av klubbhusområdet.

Under året har vi också genomfört tester med robotgräsklippning och vi ställer oss väldigt positiva till att investera i denna teknik när en grundlig utvärdering genomförts.
Karlavagnen Catering, som har drivit vår restaurang under flera år, har på grund av tidsbrist och med behov av att jobba närmare sin kärnverksamhet, valt att inte förlänga kontraktet som krögare hos oss. Vi söker nu en ny arrendator av vår restaurangverksamhet.

Den årliga enkätundersökningen Players 1st, som genomförs av Svenska Golfförbundet, resulterade i ett bra betyg för såväl anläggning som verksamhet. Men visst finns det områden vi både kan och vill förbättra, det ser vi om vi studerar detaljerna. Vi behöver alla tänka på att vara goda klubbkompisar, laga nedslagsmärken, vara rädd om vår anläggning, hålla speltempot etc. ... många ”måsten” men ack så viktigt för att alla ska trivas.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort TACK till er alla för insatser – stora som små – under året! Nu tar vi sikte på ytterligare ett härligt golfår då vi fortsätter att förbättra och utveckla Umeå Sörfors Golfklubb.

Pia Wangbergh, Fredrik Larsson
Ordförande, VD/Klubbchef

bottom of page