top of page

KM Klasser 2017

Plats:            Umeå Sörfors GK

 

Spelform    Åldersklasser scratch 18 hål som är en kvaltävling till söndagens spel i KM Mästare.

                     De 18 bästa resultaten (ej öppen klass och H75) bland herrarna och 9 bästa resultaten bland

                     damerna är kvalificerade til söndagens spel.(se statuter på KM Mästare inbjudan.

 

Tid:               Lördag 30 Juli 2016 första start 08.00

                     Denna tävling ingår i SGP

 

Klasser:       Enligt SGF: s Spel och tävlingshandbok 2016-2019. Det vill säga

                     Herrjunior, H21, H30, H40, H50, H60, H70

                     Damjunior, D21, D30, D50, D60, D70

                     För att en klass skall räknas som en officiell tävlingsklass, måste det vara minst 4 deltagare i

                     klassen.

                     Vid för få anmälda i en klass kommer deltagarna att lottas in i en yngre klass med undantag                        för herrjunior, damjunior som lottas in med H21/D21. Alternativt kan spelarna delta i öppen

                     klass.

 

Tee:              Herrar: Tee 57

                     Damer: Tee 47

                     

1: a plats:     För att få fram en segrare i varje klass, används sudden death/playoff metoden se Spel och                        tävlingshandboken 2016-2019 § 8.4.2.1.1.b (sida 87)

                     Spelas på hål 1 och 2 till en vinnare har utsetts.

                     Resterande lika resultat ger delad placering.

                     

Priser:          Som vanligt spelas det om pokaler och ära. 1:a pris erhåller en minnespokal. Men den som

                     vinner sin åldersklass får även gratis anmälningsavgift till DM i åldersklasser 2016.

                     Prisutdelning sker direkt efter avslutad klass.

                     

Anmälning: Som vanligt via GIT (Min golf)

 

Startavgift:  0 kr Umeå Sörfors GK bjuder på anmälningsavgiften.  

 

Ansvarig:     Umeå Sörfors GK tävlingskommitté

Plats:            Umeå Sörfors GK

 

Spelform    Åldersklasser scratch 18 hål som är en kvaltävling till söndagens spel i KM Mästare.

                     De 18 bästa resultaten (ej öppen klass och H75) bland herrarna och 9 bästa resultaten bland

                     damerna är kvalificerade til söndagens spel.(se statuter på KM Mästare inbjudan.

 

Tid:              

                     Denna tävling ingår i SGP

 

Klasser:       Enligt SGF: s Spel och tävlingshandbok 2016-2019. Det vill säga

                     Herrjunior, H21, H30, H40, H50, H60, H70

                     Damjunior, D21, D30, D50, D60, D70

                     För att en klass skall räknas som en officiell tävlingsklass, måste det vara minst 4 deltagare i

                     klassen.

                     Vid för få anmälda i en klass kommer deltagarna att lottas in i en yngre klass med undantag                        för herrjunior, damjunior som lottas in med H21/D21. Alternativt kan spelarna delta i öppen

                     klass.

 

Tee:              Herrar: Tee 57

                     Damer: Tee 47

                     

1: a plats:     För att få fram en segrare i varje klass, används sudden death/playoff metoden se Spel och                        tävlingshandboken 2016-2019 § 8.4.2.1.1.b (sida 87)

                     Spelas på hål 1 och 2 till en vinnare har utsetts.

                     Resterande lika resultat ger delad placering.

                     

Priser:          Som vanligt spelas det om pokaler och ära. 1:a pris erhåller en minnespokal. Men den som

                     vinner sin åldersklass får även gratis anmälningsavgift till DM i åldersklasser 2016.

                     Prisutdelning sker direkt efter avslutad klass.

                     

Anmälning: Som vanligt via GIT (Min golf)

 

Startavgift:  0 kr Umeå Sörfors GK bjuder på anmälningsavgiften.  

 

Ansvarig:     Umeå Sörfors GK tävlingskommitté

KM Mästare 2016

KM Mästare 2016

KM Mästare 201

Plats:             Umeå Sörfors GK

 

Spelform      18 hål scratch + 18 hål scratch frän KM Klasser

 

Tid:                Söndag 31 Juli  2016

 

Klasser:         Herr och dam

 

Deltagare:     Max antal deltagare 27 st (18 herrar och 9 damer)

 

Anmälan:      Kvalificering enligt resultatet från lördagens spel i KM Klasser. De 18 bästa resultaten i KM

                       klasser bland herrarna och 9 bästa damerna deltar i KM Mästare. OBS Spelare som är

                       kvalificerad enligt resultatet från lördagens spel måste avanmäla sig om han/hon inte skall

                       delta. Detta görs till TL efter lördagens spel (senast kl 17.00) och då kommer reservlista för

                       deltagande att tillämpas.

                       Om flera spelare hamnar på 18 plats bland herrarna och 9 plats bland damerna är alla

                       spelare kvalificerade till KM Mästare.

 

Tee:                Herrar:           Tee 57

                       Damer:          Tee 47

 

Utförande:    KM mästare spelas över 18 hål. Första start är klockan 08.00. Startfältet lottas i 3 bollar som

                       seedas efter KM klassresultatet. Bästa resultatet går sist (ledarboll). Resultatet från

                       lördagens KM klasser slås ihop med KM Mästares resultat.

 

1: a plats:       För att få fram en segrare i varje klass, används sudden death metoden se Spel och

                       tävlingshandboken 2016-2019 § 8.4.2.1.

                       Spelas på hål 1 och 2 till en vinnare har utsetts.

 

Startlista:       Publiceras senast 30 juli kl. 20.00 i min golf/GIT

 

Priser:            Pokal till segrarna i varje klass                 .

 

Startavgift:    0 kr Umeå Sörfors GK bjuder på startavgiften

 

Ansvarig:       Umeå Sörfors GK tävlingskommitté

Plats:             Umeå Sörfors GK

 

Spelform      18 hål scratch + 18 hål scratch frän KM Klasser

 

Tid:                Söndag 31 Juli  2016

 

Klasser:         Herr och dam

 

Deltagare:     Max antal deltagare 27 st (18 herrar och 9 damer)

 

Anmälan:      Kvalificering enligt resultatet från lördagens spel i KM Klasser. De 18 bästa resultaten i KM

                       klasser bland herrarna och 9 bästa damerna deltar i KM Mästare. OBS Spelare som är

                       kvalificerad enligt resultatet från lördagens spel måste avanmäla sig om han/hon inte skall

                       delta. Detta görs till TL efter lördagens spel (senast kl 17.00) och då kommer reservlista för

                       deltagande att tillämpas.

                       Om flera spelare hamnar på 18 plats bland herrarna och 9 plats bland damerna är alla

                       spelare kvalificerade till KM Mästare.

 

Tee:                Herrar:           Tee 57

                       Damer:          Tee 47

 

Utförande:    KM mästare spelas över 18 hål. Första start är klockan 08.00. Startfältet lottas i 3 bollar som

                       seedas efter KM klassresultatet. Bästa resultatet går sist (ledarboll). Resultatet från

                       lördagens KM klasser slås ihop med KM Mästares resultat.

 

1: a plats:       För att få fram en segrare i varje klass, används sudden death metoden se Spel och

                       tävlingshandboken 2016-2019 § 8.4.2.1.

                       Spelas på hål 1 och 2 till en vinnare har utsetts.

 

Startlista:       Publiceras senast 30 juli kl. 20.00 i min golf/GIT

 

Priser:            Pokal till segrarna i varje klass                 .

 

Startavgift:    0 kr Umeå Sörfors GK bjuder på startavgiften

 

Ansvarig:       Umeå Sörfors GK tävlingskommitté

Plats:             Umeå Sörfors GK

 

Spelform      18 hål scratch + 18 hål scratch frän KM Klasser

 

Tid:                Söndag 31 Juli  2016

 

Klasser:         Herr och dam

 

Deltagare:     Max antal deltagare 27 st (18 herrar och 9 damer)

 

Anmälan:      Kvalificering enligt resultatet från lördagens spel i KM Klasser. De 18 bästa resultaten i KM

                       klasser bland herrarna och 9 bästa damerna deltar i KM Mästare. OBS Spelare som är

                       kvalificerad enligt resultatet från lördagens spel måste avanmäla sig om han/hon inte skall

                       delta. Detta görs till TL efter lördagens spel (senast kl 17.00) och då kommer reservlista för

                       deltagande att tillämpas.

                       Om flera spelare hamnar på 18 plats bland herrarna och 9 plats bland damerna är alla

                       spelare kvalificerade till KM Mästare.

 

Tee:                Herrar:           Tee 57

                       Damer:          Tee 47

 

Utförande:    KM mästare spelas över 18 hål. Första start är klockan 08.00. Startfältet lottas i 3 bollar som

                       seedas efter KM klassresultatet. Bästa resultatet går sist (ledarboll). Resultatet från

                       lördagens KM klasser slås ihop med KM Mästares resultat.

 

1: a plats:       För att få fram en segrare i varje klass, används sudden death metoden se Spel och

                       tävlingshandboken 2016-2019 § 8.4.2.1.

                       Spelas på hål 1 och 2 till en vinnare har utsetts.

 

Startlista:       Publiceras senast 30 juli kl. 20.00 i min golf/GIT

 

Priser:            Pokal till segrarna i varje klass                 .

 

Startavgift:    0 kr Umeå Sörfors GK bjuder på startavgiften

 

Ansvarig:       Umeå Sörfors GK tävlingskommitté

KM Foursome 2016

Spelplats:      Umeå Sörfors GK

 

Tid:                 Söndag 24 Juli 2016

                                                                                                            

Spelform:      Foursome scratch 18 hål, (löpande start kl.08.00)

 

Klasser:         Herr och damklass

 

Tee:                Herrar tee 57         Damer tee 47

 

Regler:          Enligt Regler för golfspel 2016-2019 samt Spel och tävlingshandboken 2016-2019

 

Pris:               Till segraren i varje klass, prisutdelning efter klassen är färdigspelad. Vid lika resultat om 1:a

                      plats, blir det sudden death, spel på hål 1 och 2 tills en vinnare är utsedd.

 

Anmälan:     Anmälan görs på vanligt sätt i golfterminal eller via GIT.

 

Avgift:          0 kr Sörfors GK bjuder på anmälningsavgiften

                       

Startlista:     Publiceras via GIT (Min Golf) enligt vanliga bestämmelser

 

 

Tävlingskommittén Umeå Sörfors GK                         

bottom of page