top of page

Klipptåg mm.

För att vi effektivt skall kunna sköta banan på bästa sätt samt kunna öka säkerheten för banpersonalen så har vi så kallat "klipptåg" på banan. Klipptåg innebär att vi klipper banan hål för hål med start på hål 1 och framåt i spelriktningen. Vi klipper då de kortklippta delarna av banan, green. tee, foregreen och fairway samt semiruff. Detta gäller måndag, onsdag och fredag.

Under klipptågsdagarna gäller följande.

-Startförbud på tee 1 fram till 07:30 samt för tee 10 08:30-09:30.

Var vänlig att respektera startförbudet även om ni inte ser till några maskiner. Personalen behöver detta försprång som startförbudet ger. Respekteras detta startförbud så hinner normalt banpersonalen undan med skötseln av alla arton hål utan att behöva ha väntande spelare bakom sig med stresspåslag som följd.

Säkerhet på banan samt vett och etikett.

Slå aldrig en boll vid minsta misstanke att riskera att träffa en annan spelare. Detta gäller även banpersonal ! Att man sitter på en maskin och klipper betyder inte att man är skyddad på något vis. Tvärtom. Man sitter där man sitter utan möjlighet att snabbt hoppa undan, Vi möter tyvärr dagligen spelare som inte har tid att vänta till personalen befinner sig på säker plats för att känna sig trygga innan spelare slår sitt slag. Vänta till maskinföraren helt har passerat. Övningssvinga ej eller mot en maskinförare.

Banskötsel V.25.

Vi kommer denna vecka före midsommar modifiera skötselprogrammet.

Pga stundande midsommarhelg kommer fairway klippas tisdag och torsdag.

mvh / Johan Örberg

Greenkeeper

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page