top of page

Blöta tider

Vi har under nu en längre tid haft en mycket fuktig väderlek och mer är nu att vänta. Även om solen har lyst korta stunder har avdunstningen varit obetydlig. Lördag-tisdag ser det ut att komma mer väta . Banan är i dagsläget rejält blöt och på många ställen, rent gäggiga, då speciellt i greenområden där marken blivit kompakt av fottramp, golfbilar och maskiner. Trots luftningingar blir det bara blötare och blötare. Under dagens klippning fick vi lämna vissa delar oklippta pga risk för sönderkörning.

Vi inväntar en mindre grävare som vi skall hyra för att förbättra dräneringen runt green 3 under närmsta tiden.

Blir banan minsta blötare kommer vi att måsta införa totalt elbilsförbud på banan.

Fram till dess uppmanar jag alla förare av golfbilar att lämna bilen en bra bit från greenområdena och gå sista biten. Välj gärna ruffen för transport längs hålen och använd inte de klippta gångstråken.

Jens och Jonatan har slutat för säsongen vilket har medfört en personalminskning med 33 %. September blir en tuff månad då växtligheten under denna månad brukar vara fortsatt är god. Under september är vi nu fyra ordinarie på banan samt lite hjälp av Hasse. Vi skall göra så gott vi kan för att hålla banan i fortsatt gott skick säsongen ut .

/Johan

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page