top of page

Välbesökt erfa-träff i Sörfors

I tisdags hade vi en välbesökt erfa-träff på verkstaden. 32 st greenkeepers och banarbetare från Skellefteå gk i norr till Ö-viks gk i söder.

Representerade klubbar.

Granö GK, 3 st.

Åsele GK, 3 st.

Lycksele GK, 1 st.

Robertsfors GK, 4 st.

Ö-viks GK, 2st.

Skellefteå, 3 st.

Umeå GK, 3 st.

Norrmjöle GK, 3 st.

Umeå Sörfors GK, 4 st.

Leverantör 1 st

Bankonsulent SGF: Kim Sintorn

Första punkten på programmet var bankonsulentfrågandet, en fråga som många väntat länge att få svar på.

Kim Sintorn redogjorde för hur rekryteringen gått men kunde inte delge namnet ännu då alla papper ej var klara.

Från och med 1 maj kommer den nytillträdda dock vara i tjänst så när nu detta läses i greenbladet är namnet känt gissar jag.

Vi är alla glada att SGF tillslut beslutade sig för att vi skall ha en bankonsulent med Norrland som fast arbetsområde.

Senare diskuterades erfarenheter och projekt och arbetssätt på respektive klubb. Några redogjorde muntligen och några med hjälp av powerpoint. Under våren kommer Umeå Sörfors gk bla genomföra ett litet vårsåddförsök på chipgreenen. Man kommer att utvärdera skillnader mellan backskärmetod med Thatchaway vs sticksådd med Maredoaggregat (kärrgröe/vitgröe) Den ökade förekomsten av golfbilar på klubbarna har börjat märkas av genom ökat slitage, ett problem som fått bla Norrmjöle gk att behöva jobba mer med avspärrningar och andra hänvisningar.

Klubbarna inåt landet hade mindre förekomst av is på greenerna. Samtliga klubbar hade dock ingen tjäle under snön på fairways och i greenområden. Snötäcket varierade mellan 50-110 cm mellan klubbarna.

Den eventuella is som fanns under snön på greener var på vissa klubbar delvis upplöst underifrån pga jordvärmen.

Den samlade inställningen inför kommande säsongen var positiv. Mindre tjäle och is borgar för en bra start, även om snömängden fortfarande är betydande.

Geo-certifiering var nästa punkt. Kim redogjorde för nyttan, vad certifieringen kostar, arbetssätt och hur det fungerar.

Norrmjöle gk har registrerat sig men tyckte hemsidan var svårjobbad.

Dagen avslutades med att prata om masterplan för golfbanor. Kim visade på ett exempel från Falkenbergs GK.

På Umeå GK hade man påbörjat diskussion om hur vida man skall börja jobba med en masterplan.

Till lunch grillades det hamburgare ute i vårvintersolen.

Tack till alla som deltog och ett stort tack till Kim Sintorn SGF.

Mvh / Johan Örberg

Umeå Sörfors GK

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page