top of page

Slutspurt på säsongen

Säsongen 2016 går nu in i första höstmånaden. En säsong där många delar av banan har fått förbättringar och tillbyggnader. Trädavverkningar vid parkering och runt om på banan har skapat en mer öppen och välkomnande anläggning. En grusgång har byggts från green 4 mot tee 5. Ett nytt och kortare tee 47 på hål 9 har tagits i bruk. Det har dränerats på vissa ställen. Några tee har fått nya fina parkbänkar. Tee på hål 1 har blivit uppfrästa och omsådda med bra resultat. Sjuka träd framför tee 1 har tagits ner och ersatts av en kulle med kryptallar. Ny skyltning vid infarten vid landsvägen samt i klubbhusområdet har kommit upp.

Bodar har flyttats och gett plats för en ny elbilsparkering mm.

Den gångna vintern lämnade banan i svår förödelse för tredje året i rad p.g.a. långvarigt och tjockt islager. De flesta fairways repade sig på naturlig väg tack vare en rik fröbank av vitgröe, men fyrans och sjuans fairways såg hopplösa ut länge. Tillslut fann vi ingen annan utväg än att hyra in en specialsåmaskin med förare och hjälpsådde dessa fairways. Resultatet blev lyckat och dessa fairways repade sig riktigt bra till slut.

Greenerna skottades av i slutet av mars för att få islagret att tina upp. När väl greenerna var framtinade visade de sig vara totalt utslagna. Kraftig vertikalskärning med påföljande sådd och dressning blev klar runt den 10 maj. Till en början tog sig sådden bra men allt eftersom började gräset dö bort på vissa fläckar. Flera omsådder har gjorts i fläckarna men detta gav inget vidare resultat.

SGF´s bankonsulent Boel Sandström, med specialkompetens på just vinteröverlevnad och sjukdomar, har regelbundet konsulterats under säsongen för att hitta en strategi för att få bukt med problemen.

Markprover har tagits som visar på god näringsbalans och fukthållande förmåga.

Däremot visade ett annat typ av prov att det kan röra sig om en typ av jordsvamp som angriper svaga plantor under svala och fuktiga förhållanden, speciellt då på våren när det vattnas mycket för att fröna skall kunna gro. När väl plantan sätter ut egna rötter angrips dessa där förekomsten av svampen är riklig.

Många olika strategier för bättre etablering av greenerna har diskuterats inför kommande säsonger.

Bland annat kommer vi att blanda in vitgröe som ger en något snabbare uppstart och förhoppningsvis hinner det bli en stark planta som klarar angrepp efter sådd. Helt döda fläckar kan komma att behöva grävas upp och ersättas med ny såbädd i samband med vårbruket. Vi har redan nu i slutet av augusti provat att fräsa hela chippinggeenen och sått om den på nytt för att utvärdera om det kan vara ett alternativ på de mest drabbade greenerna ute på banan. Vi står givetvis inte liknöjda med dessa fläckar och kommer jobba vidare med en plan för att få bukt med fläckarna.

Trots att fläckar förekommit på vissa greener under säsongen har jag förstått av medlemmar och gäster att banan har varit i ett bra spelbart skick.

Slutligen vill jag önska alla medlemmar och gäster en lång och fin golfhöst.

/Johan Örberg

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page