top of page

Fullt ös.

Hej ! Det har varit fullt ös på banan sedan och lite tid att skriva något men här kommer nu lite info om banan.

Banan är nu öppen med ordinarie greener sedan 1 juni. Etableringen av greenerna har gått lita trögt tycker jag . Hjälpsådd är gjord på flertalet greener. I morgon öppnar vi även green 13. Greenerna är ännu svaga och därför är det extra viktigt att inte vrida på klacken samt laga nedslagsmärken.

Vi har haft tredje vintern i rad nu med kraftig isläggning på hela banan och det har satt sina spår, Några fairways har drabbats extra hårt och speciellt fyrans fairway. För ca två veckor sedan hyrde vi in Norrmjöle gk med deras Väderstads-såmaskin för att hjälpså in fairway på hål fyra och sju. Det är min övertygelse att dessa inom två -tre veckor kommer att bli bra igen.

Bemanningen på banan är nu fulltalig och består av förutom mig , Hans Andersson, Jan Andersson, André Tilmaz, Peter Karlsson och Jens Berglund.

Städdagen den 4 juni var lyckad och alla skall ha stor eloge för era insatser. BRA JOBBAT !

Klippningen av banan har nu kommit igång på fullt allvar och återigen börjar det likna en golfbana efter kung Bores framfart. Jag vill med det också passa på att påminna om klipptåget som vi kör måndag, onsdag och fredag vilket innebär att det är startförbud dessa dagar fram till halv åtta på hål 1.

Parallellt med klippningar och trimningar har det grävts runtom på banan. Vägtrummor har grävts om, en väg är planerad mellan green 4 och tee 5. Diket nedanför densamma har rensats samt en ny dränering är grävd bakom green 4 . Diket bakom rangen har också rensats.

I höstas tog vi bort en ridå av fula björkar vid tee 1/54. Där är nu en kulle med kryptall (Pinus Mughus Pumillo) iordningställd.

Vi har utökat samarbetet med Husqvarna och har bla. installerat en robot (Automower 430) som sköter klippningen av ytorna framför och bakom klubbhuset. Han är numera beskyddare över klubbhusområdet och är döpt till Robert den allsmäktige. Roberts favoritkost är gräs men får ont i tänderna av stenar och nedblåsta pinnar.

Jag vädjar till samtliga att skona hans hälsa genom att slänga undan sådant som kan skada knivarna.

Övriga ytor inne i klubbhusområdet kommer vi att sköta med Husqvarnas nya tysta eldrivna handredskap

Golfbilarna.

En tillfällig parkeringsplats för bilarna har iordningställts på rangen. Bygget av den nya parkeringen (åtta platser)har påbörjats och leds av Allan Tobiasson. Gropar för plintar är nu grävda och därefter kommer ytorna jämnas till och stommar resas. .

Parkering och trafik inne i klubbhusområdet.

Under våren har det varit många som parkerat personbilar inne på klubbhusområdet. Detta har skapat problem för leveranser till restaurang och kansli. Varubilar har varit tvugna att backa in på våra smala grusade gångstråk framför klubbhuset med risk att backa sönder stockar samt att gruset trycks ner i backen. Det finns tre parkeringar inne bakom omklädningsbyggnaden och dessa är främst avsedda för kansli och restaurangpersonal.

På återseende !

/Johan

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page