top of page

29 september - 2015

29 september - 2015

Hej ! Jag är nu åter från grönytemässan i Jönköping där jag tagit del av nya nordiska forskningsrön , organisk eller oorganisk gödsling, samt "stress management" . Bland utställningsmontrarna fanns några nya innovativa produkter på som jag tror vi kommer få se mer utav på golfanläggningar framöver. Bla. klipp-och bollblockningsobotar för range mm :-)

Kul att komma tillbaka och se det fina arbete som utfördes under banpatrullens dag i lördags. TACK ! Vi kommer alla ha glädje utav detta till nästa säsongstart.

Delar av banan stängd 6-7 oktober.

Tisdagen 6 oktober är ordinarie greener på hål 1-9 stängda pga hålpipning och perlite-arbete.

Onsdag 7 oktober är ordinarie greener på hål 10-18 stängda pga samma anledning.

Samtliga greener öppnar så fort arbetet är avslutat. Spår av arbetet kommer synas i form av vita prickar på greenerna samt att det kommer ligga kvar lite perlite på greenytan. Detta kommer dock inte påverka spelet nämnvärt. Mot veckoslutet kommer greenerna dressas för att återskapa en bättre spelyta.

Med vänlig hälsning / Johan

Vintergreener.

På samtliga hål finns nu uppklippta greener med vinterflagga. Använd dessa då frost råder på banan.

Med vänlig hälsning / Johan

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page