top of page

20 Juli -2015

Klipptåget mm!

Jag vill påminna medlemmar och gäster om klipptåget som vi kör måndag , onsdag och fredag.

Vad är klipptåget ?

Klipptåget är ett arbetssätt som vi har för att effektivt kunna presentera en nyklippt bana utan att banpersonalen och spelare får vänta på varandra. Det hela bygger på att vi under klipptågsdagarna (mån, ons, fre) rullar ut med stora delar av maskinflottan och klipper från hål 1 och framåt. Dessa dagar är det då startförbud på hål 1 fram till 07:30. Anledningen till det är att banpersonalen då får en lucka för att hinna hålla undan för spelare alla 18 hål och samtidigt får spelarna en nyklippt bana utan att behöva vänta på klippare. Jag vill att ni respekterar och har förståelse för detta. Ofta bryts det mot detta startförbud och när man påtalar detta så får man ofta till svars att "det gör inget om jag/vi får vänta, vi har ändå ingen brådska" Saken är den att den som sitter på maskinen är helt ovetande om detta och känner sig stressad över att ha spelare som står och väntar på varje hål. Även om ni inte ser någon maskin på de första hålen så kan det vara så att vi har lagt in en skötselåtgärd extra under klipptåget vilket gör det än viktigare att ni håller denna tid. Vill man starta tidigt på morgonen rekommenderar jag att man startar på hål 10.

Lagning av tee på par 3.

På våra par 3-hål finns vid tee 54 och 57 vita boxar. I dessa boxar finns sand blandat med frö. Har du slagit upp torv så är tanken att man tar en skopa av sanden och återfyller gropen.

Närspel på puttinggreenen.

På förekommen anledning vill jag be medlemmar och gäster att använda chippingreenen beläget mellan puttinggreenen och hål 1 för närspelsträning. Det har blivit allt vanligare att vi ser spelare slå längre chippar och även längre inspel mot puttinggreenen med följd att vi ser inslagen torv på greenen samt nedslagsmärken. Det är enbart vid organiserad träning som det är ok att ta med hinkar med bollar från rangen till chippinggreenen för träning. All egen träning skall ske med egna bollar.

Tack på förhand !

/Johan med personal.

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page