top of page

16 September - 2015

16 September - 2015

Hösten har nu börjat göra sig påmind med gulnande löv och mörka kvällar. Med årstiden kommer också kalla nätter med frost som följd . Håll gärna koll på väderleken och planera ert spel ifall det ser ut att bli en stjärnklar. Kom ihåg att spel på frostiga greener är förbjudet. Kolla in denna video https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg .

Nya skötselrutiner.

Sedan 14 september är bemanningen på banan halverad. Detta medför att vi ej längre kommer att kunna köra fulla klipptåg ,dvs att på ordinarie klipptågsdagar kan vi inte bemanna samtliga klippare. Genom det så kommer vi behöva vara ute alla dagar i veckan och ta någon/några yta åt gången. Svalare nätter och dagar gör dock att vi inte behöver klippa tex fairway tre dagar i veckan. Vi kommer dock fortsätta klippa i spelriktningen likt normala klipptåg. Bli alltså inte förvånad om ni kommer ikapp banarbetare om ni startar tidigt på morgonen.

Perlite.

Vi har nu utvärderat möjligheten att göra en perlite-behandling "light" på samtliga greener genom att hålpipa på 50 mm djup och sedan dressa ut perlite och dra ner det med dressnät. Det hela föll väl ut och under senhösten kommer samtliga greener utom 12, 13 och 16 behandlas. Jag räknar med att vi kommer hinna göra detta under två dagar om vädret är gynsamt. Till detta behöver jag hjälp av ca fyra medlemmar för att hjälpa till med att styra ihop och skotta upp hålpluggarna, ett jobb som tar ca 15 minuter / green. Återkommer med kallelse och datum för detta.

Så här blev resultatet från Chippinggreenen som behandlades under tisdagen.

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page