top of page

11 maj - 15

Hur är en golfgreen uppbyggd ?

Greenerna i Sörfors är uppbyggda enligt USGA-standard. Dvs, en uppbyggnad av dräneringar, dräneringsgrus 10 cm och 30 cm såbädd. Såbädden är en blandning av ca 80 % sand och 20 % mull (volymprocent). Sanden har en kornfördelning (textur) som följer en given siktkurva vilket gör greenen snabbt dränerande vid kraftigt nederbörd samtidigt som den har en förmåga att hålla en viss mängd vatten kapillärt. Mullen bidrar till mikronäringslivet samt att hjälpa till att hålla näring. Konstruktionen gör även greenen motståndskraftig mot kompaktion. Trots det måste greenerna luftas regelbundet för att säkerställa funktionen.

På golfbanan i Sörfors vattnas greener och tee. En pumpstation norr om green 6 försörjer ytorna via en stamledning som förgrenar sig över banan. Vid varje green och tee finns en ventilbrunn med en dekoder som själv känner av när den skall öppna och hur länge den skall vara öppen. Detta styrs via en bevattningsdator där man programmerar systemet för de olika tiderna utifrån rådande väder. Det är även möjligt att manuellt ute vid brunnarna.

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Följ oss gärna på sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page