top of page

Statuter för Golfstore Grand Prix

Golfstore Grand Prix är en tävlingsserie över hela säsongen där det sammanlagda resultatet från 4 klubbtävlingar räknas samman. Vilka tävlingar som ingår framgår av årets tävlingsprogram.

Poäng i de 3 deltävlingarna utdelas enligt beskrivning nedan. Tävlingen om Grand Prix är dock en gemensam tävling för samtliga deltagare, dvs. utan klassindelning.

Erhållna poäng från resp. deltävling räknas samman och sammanställs i en så kallad ”order of merit” som redovisas efter varje deltävling. Möjlighet att samla poäng till finalspelet tillkommer endast medlemmar i Umeå Sörfors GK och de medlemmar i Umeå Norrmjöle GK som erlagt årsgreenfee i enlighet med klubbarnas samarbetsavtal.

 

Deltävlingar

Deltävlingar består av 4 stycken slaggolftävlingar över 18 hål som spelas med handicapregler,

Poängberäkning: I varje hcp klass A, B respektive C erhålls placeringspoäng enl. nedan:

 

Placering:  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11-

Poäng:      

30 25  20  15  12   10   8    7    6     5     2

 

Finaltävling

I finalen gäller startordning enligt order of merit. Finalen spelas i form av slaggolf med handicapsystem i en klass och placeringspoäng delas ut enligt nedan.

 

Placering:  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Poäng:      

60 50  40  30  20  15  10  8    7     5  

 

Utförande

Utförande: De tävlingar som ingår i Golfstore Grand Prix är märkta i tävlingskalendern. Herrar spelar från tee 57 och damer från tee 47 om inte deltävlingens bestämmelser säger annat.

OBS! Alla som har samlat ihop minst 4 poäng i deltävlingarna kan anmäla sig. Om antalet anmälda överstiger 24 är det endast de 24 bäst placerade i order of merit som kommer med i startfältet.

Order of merit gäller även för placering på reservlista. Finaltävlingen spelas som slaggolf (med hcp justering) men utan indelning i klasser.

Om en deltävling är "öppen" det vill säga även andra klubbars medlemmar får vara med i den deltävlingen, så räknas utomstående medlemmars resultat bort när poängen fördelas. Vid lika poäng i order of merit gäller att lägst handicap går före i listan. Men är även denna parameter lika delas platsen i order of merit.

 

Priser: I varje deltävling utdelas priser av sponsorn för tävlingen. I finalen utdelas priser till de 5 främsta på Order of Merit.

 

Anmälan

Anmälan till deltävlingarna och finalen görs på vanligt sätt via min golf

bottom of page