Information inför säsongen 2021

Vi följer rekommendationerna från FHM och Svenska Golfförbundet.
Det finns tillfälliga lokala ordningsföreskrifter i samband med Corona-epidemin,

dessa är uppsatta i klubbhuset samt på anslagstavlan utanför omklädningsrummen.

Läs gärna igenom dem innan ni påbörjar spelet.

Lars Gunnarsson

nlars53@gmail.com
070-310 50 88