Priser och avgifter

Medlemskap (årsavgift)

Ungdom 0  år – 12 år: 500 kr
Juniorer 13 år – 21 år: 1600 kr
Seniorer 22 år – 25 år: 3200 kr
Seniorer 26 år – 29 år: 4000 kr
Seniorer 30  år och äldre: 4700 kr

Övriga medlemsformer 
Greenfeeflex: 1100 kr
Distansmedlem: 900 kr
Passivmedlem: 500 kr
Passiv spelrättsavgift: 500 kr
Familjeavgift: 8900 kr

Greenfee
Seniorer: 450 kr
Juniorer (under 21 år): 250 kr

Greenfee-överenskommelser
Distansmedlem hos oss (Umeå Sörfors GK) betalar halv greenfee.

Ungdomar Norr- och Västerbotten
Golfklubbarna inom NVGF har överenskommit om fritt spel för sina ungdomar (t o m det år han/hon fyller 16). När vårt kansli är bemannat låter vi också ungdomar födda 2004 och senare tillhörig golfklubb i Norr- och Västerbotten spela gratis. Detta gäller under förutsättning att besökarnas moderklubbar tillämpar samma förmåner. Det kan finnas smärre olikheter i tillämpningen av dessa regler, tex som på vår klubb ”när kansliet är bemannat”. 

Följande förutsättningar råder på Umeå Sörfors Golfklubb:

1. Besökande ungdom tillhör golfklubb som själva tillämpar överenskommelsen 
2. Fritt spel vardagar 09.00-18.00 (fredagar 09.00-16.00) 
3. Fritt spel övriga tider och dagar i spelande, greenfeebetalande målsmans sällskap
4. Samtliga besökande ungdomar skall skriva in sig i greenfeeboken.

 

Bokning långt i förväg
Kostar 50 kr per person.
Undantag för fullt betalad greenfee.

Avgift för spel på träningsområdet
100 kr för icke-medlemmar
0 kr för medlemmar

Bollar på rangen
25 kr / ca 35 bollar

Bollmaskinen tar endast bankkort. 

Golfbilar
Hyra golfbil kostar 350 kr.

Ankomst

Du måste anmäla din ankomst minst 20 minuter innan bokad speltid för att inte riskera att förlora speltiden. Uteblir du vid upprepade tillfällen från bokad tid utan avanmälan kan din bokningsmöjlighet begränsas.Om du inte dyker upp vid bokad tid tillkommer en avgift på 100 kr. Avbokning måste ske senast en timma före din starttid.

Klicka på knappen för att läsa mer om medlemskap!

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2