Passivmedlem

Om Du är innehavare av spelrättsbevis och vill göra uppehåll med golfen kan Du vara passiv medlem. Detta ska Du meddela skriftligen till klubben senast 31/12 2015. Du kan då hyra ut/låna ut spelrättsbeviset till någon annan som betalar de årsavgifter som gäller för fullvärdigt medlemsskap, men observera att som passiv medlem så ska Du betala 500 kr i medlemsavgift.

Utdrag ur regler för spelrättsbevis
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelrättsavgifter.
...
Spelrättsbevis kan upplåtas till klubben för vidare uthyrning. Meddelande om upplåtelse till klubben måste ske senast 31 december respektive år.
...
Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämns, för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlemsavgifter och spelrättsavgifter till klubben.

Innehavare av spelrättsbevis måste, vid all upplåtelse, under hyresperioden betala medlemsavgift till klubben.

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2