MEDLEMSKAP

Våra ledord är kamratskap, glädje och utveckling.
Vi på Umeå Sörfors Golfklubb vill erbjuda medlemmar och gäster en golfbana av hög kvalitet samt goda tränings- och utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder en familjär stämning med ett alternativt fritidsutbud för hela familjen. Vi värdesätter nära dialog med medlemmar, gäster och samarbetspartners för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för vår klubb.

 

Som medlem i vår golfklubb är du med och bidrar till vår utveckling. Med medlemsengagemang och medlemsavgifter utgör just medlemmarna klubben, utan medlemmar skulle vi inte finnas. Tillsammans skapar vi utrymme för personlig utveckling, förkovran och golf!

 

När vi erhållit de uppgifter vi behöver registreras ni som medlem i Umeå Sörfors Golfklubb och får en faktura på medlemsavgift och spelavgift hemskickad till Er. 

 

När fakturan är betald kommer medlemskapet att aktiveras i GIT.

 

Vårt ordinarie medlemskap (årsavgift)
Åldersklass räknas till det år man uppnår åldern under verksamhetsåret.

Ungdom 0  år – 12 år: 500 kr
 

Juniorer 13 år – 21 år: 1 600 kr


Seniorer 22 år – 25 år: 3 200 kr


Seniorer 26 år – 29 år: 4 000 kr


Seniorer 30  år och äldre: 4 700 krAndra typer av medlemskap (årsavgift)
Vi är en flexibel klubb och har även ett gäng andra medlemstyper som kanske passar dig bättre.  

Greenfeeflex: 1100 kr

Årsgreenfee: 2500 kr


Distansmedlem: 900 kr


Passivmedlem: 500 kr


Passiv spelrättsavgift: 500 kr


Familjeavgift: 8900 kr


 

Förklaring till priser
De olika priserna är baserade på att avgifterna är uppdelade i 3 olika delar, inbakade i priset.


Medlemsavgiften är samma för alla förutom barn (under 12) och passiva medlemmar. 900 kr.
Aktivitetsavgiften är samma  för alla förutom barn (under 12) och passiva medlemmar. 600 kr.
Spelavgiften berättigar till spelet på banan och är den avgift som är olika beroende på kategori:


Barn under 12, 0 kr. 


13-16 år, 700kr.
 

16-21 år, 100 kr. 
 

22-25 år, 1 700kr. 

 

26-29 år, 2 500 kr. 
 

30 år och äldre, 3 200 kr.  
 

Aktivitetsavgiften kan återfås vid 8 arbetade timmar. Delegerade av Ban- och Byggnadskommittén eller klubbens personal. Detta gäller inte barn under 16. 

 

Aktivitetsavgift 600 kr ingår från 16 år och ingår EJ i familjepaketet. Återfås efter genomförd arbetsinsats.

 

I medlemskapet Greenfeeflex har du 100 kr rabatt på ordinarie greenfee vardagar samt helger efter 12:00.

Familjeavgift är den totala årsavgiften exklusive aktivitetavgiften för en familj mantalskriven på samma adress och max två seniorer.

Friskvårdsavdrag

Friskvårdsavdraget gäller SPELAVGIFTEN.

Det ordinarie priset minus medlemsavgiften och aktivitetsavgiften är alltså avgiften som friskvårdsavdraget gäller. Exempelvis vid ordinarie pirs 4 700kr blir det möjliga friskvårdsavdraget 3 200kr.

Greenfeeflex eller årsgreenfee

Vi erbjuder de flitigaste gästspelarna möjlighet att lösa greenfeemedlemskap/årsgreenfee.

Följande förutsättningar gäller för särskilt medlemskap i Umeå Sörfors GK

1) Du är aktiv medlem i annan SGF-tillhörig golfklubb, där de ekonomiska villkoren för medlemskap är liknande dem hos Umeå Sörfors GK. Vi förbehåller oss rätten att själv avgöra vilka klubbar som uppfyller dessa krav.

    

2) Om du av Umeå Sörfors GK antagits som medlem och erlagt fastställd avgift för särskilt medlemskap och därefter begär utträde ur din moderklubb kommer Umeå Sörfors GK att avregistrera dig från Umeå Sörfors GK. Detta görs så snart vi fått vetskap om utträdet ur moderklubben och utan ekonomisk kompensation till dig.

 

3) För närvarande är avgiften 1 100 kr för greefeeflex och årsgeenfee 2 500 kr. Om hemmaklubbens avgift är lägre än dessa tillkommer ett belopp så att din hemma-avgift och greenfee-avgiften blir 5 500 kr tillsammans.

 

Kontakta vårt kansli om du vill bli greenfeemedlem.

Distanmedlem

Avgiften för år 2020 är 900:-. Denna ger fullt medlemskap i Sörfors Golfklubb. Ni spelar på halvgreenfee på Umeå Sörfors GK. 

 

För att få vara distansmedlem måste du bo utanför Norr- och Västerbottens Golfförbunds distrikt.

Umeå Sörfors GK är er moderklubb. Ansökan om distansmedlemskap och intyg eller tidigare Hcp-kort skickar du till Sörfors GK, Box 232, 901 05 Umeå eller kansli@sorforsgk.se. Så snart vi hinner skickar vi en faktura och medlemsbricka till dig.

 

Observera! Om Du löst medlemsskap är Du medlem tills Du säger upp Dig. Detta innebär att Du vid årsskiftet kommer att faktureras för nästkommande år och skall behandla fakturan precis som vilken annan faktura, dvs betala eller bestrida. Golfklubben har kostnader för Dig så länge Du kvarstår som medlem.

Passiv medlem

Om Du är innehavare av spelrättsbevis och vill göra uppehåll med golfen kan Du vara passiv medlem. Detta ska Du meddela skriftligen till klubben senast 31/12 2015. Du kan då hyra ut/låna ut spelrättsbeviset till någon annan som betalar de årsavgifter som gäller för fullvärdigt medlemsskap, men observera att som passiv medlem så ska Du betala 500 kr i medlemsavgift.

Utdrag ur regler för spelrättsbevis
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelrättsavgifter.


Spelrättsbevis kan upplåtas till klubben för vidare uthyrning. Meddelande om upplåtelse till klubben måste ske senast 31 december respektive år.


Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämns, för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlemsavgifter och spelrättsavgifter till klubben.

Innehavare av spelrättsbevis måste, vid all upplåtelse, under hyresperioden betala medlemsavgift till klubben.

Ansök om medlemskap nedan genom att fylla i dina uppgifter och ärende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kul att du vill bli medlem hos oss! 

Thanks! Message sent.