Hd55

Karin Brändström

Ledamot

072-2030425

Tommy Olsson

Ledamot

070-3466691

olssontommy47@gmail.com

 

Staffan Lindqvist

Ordförande

070-5837951

staffanlindqvist59@gmail.com

 

Till alla damer och herrar i Umeå Sörfors golfklubb som är 55 år eller äldre

Inom Umeå Sörfors GK har vi en seniorverksamhet som syftar till att stimulera de något äldre inom klubben till friskvård genom golfspel och social samvaro under trevliga former.

Det gör vi genom att under vår fredade starttid onsdagar mellan 07.30 och 10.00 genomföra en serietävling där vi spelar slaggolf eller poängbogey. Av de ca 13 tävlingarna räknas de 5 bästa. Dessutom spelar vi ett antal andra tävlingar som Scramble och Flaggtävling. Vi genomför också en utslagsturnering i form av matchspel.

Vi tar ut en avgift på 300 kr per år för de som vill vara med. Vi har för medlemsavgiften köpt 5 golfbilar som står till behövande medlemmars förfogande till en kostnad av 1000 kr per säsong.

Dessutom bekostar medlemsavgiften en avslutningsmiddag samt priser som utdelas för seriespel och matchspel. I samband med middagen har vi också ett kort möte för att utvärdera årets verksamhet.

Under icke golfsäsong försöker vi behålla kontakten. De senaste åren har vi gjort detta genom att spela bowling tisdagar i Bowlinghallen på Mariedal och att öva golf inomhus på Västerslätt. Under våren ordnas också möjlighet att delta i någon golfresa söderut inom landet innan vår golfsäsong.

Du som har uppnått åldern och är intresserad av att delta i vår verksamhet och träffa likasinnade gör det enklast genom att uppge namn, telefonnummer samt E-postadress till vår sekreterare Tommy Olsson på telefon via E-post: olssontommy47@gmail.com

Väl mött

Staffan Lindqvist/Ordförande

Umeå Sörfors Golfklubb HD 55 - Golfbilsregler 2019

1. Tillgång till bokningssystemet i Boka.se för golfbilar tillhörande Umeå Sörfors GK med siffernumrering 1-5 fås efter betalning för bilhyra som är 1000 kronor för hela säsongen. Anmälan om intresse att erlägga säsongsavgift görs till Gloria på tfn nr 070-252 1602. Betalning görs via faktura utställd av Umeå Sörfors golfklubb.

 

2. Nycklar till golfbilarna finns i ett nyckelskåp med kodlås i receptionen med koden 055. Skåpet skall alltid vara låst.

 

3. Vid varje tillfälle som golfbil använts skall noteringar göras i loggboken i samband med återlämnandet av nyckel i receptionen.

 

Då skall följande anges:

Golfbilens nummer, datum och tid, namn på den som använt bilen samt namn på eventuell medåkande. Loggboken är underlag för revision av debitering av billån för medåkande. Det ska även noteras om något fel eller brist finns på den hyrda bilen eller annan nyttig information.

Anteckning ska göras i loggboken för vilken tid som bilen sätt på laddning efter golfrundan, detta gäller i första hand vid bokning av förmiddagens golfrunda. Bokning av förmiddagstider bör i görligaste mån väljas så att laddning ska påbörjas senast kl:13:00. Bilarna sätts på laddning direkt efter avslutad runda för att få tillräcklig tid för laddning inför en eftermiddagsbokning. Tänk också på att köra energisnålt för att spara batteriet.

 

Om säsongsbetalande tar med en medåkande som är medlem i HD 55 men ej betalt säsongsavgiften betalas 50 kronor. Icke medlemmar i HD 55 som samåker med säsongsbetalande HD55-medlem betalar 100 kronor.

 

Efter avslutad runda noteras namn och golf-ID i loggboken för den medåkande. I slutet av säsongen görs en summering per golf-ID och en faktura skickas ut av klubben.

 

4. Tillgång till golfbil för enstaka tillfälle. För medlem i HD 55 som ej betalat säsongsavgiften kan bokning av bil begäras hos någon av styrelsemedlemmarna i HD 55. Avgiften är då 100 kr/gång. Eventuell medåkande betalar då också 100 kr. Efter avslutad runda noteras namn och golf-ID i loggboken för både den bokande och den eventuelle medåkande. I slutet av säsongen görs en summering per golf-ID och en faktura skickas ut av klubben.

 

Sådana bokningar begränsas till tre tillfällen under säsongen. I annat fall krävs en betalning om 1000 kr.

 

5. I mån av tillgång till bilar kan bokning göras ända fram till tid för golfrunda. Det får bara finnas en (1) aktiv bokning i taget per person. Vid bokning av golfbil där den bokande är ensam i bilen skall starttid för golfrundan anges i Boka.se. Då kan en annan bokande via Boka.se ta kontakt för samåkning. Vid återlämnandet skall bilarna ha genomgått en allmän översyn och vara städade samt i gott skick. Vid eventuella fel eller skador på en golfbil ska noteringar göras i loggboken och kontakt ska omgående tas med: Lars Carlsson 070-602 4662 alt. Kjell Jansson 070-227 7263. Dessa utför även service och batterikontroll under säsongen.

 

6. Vid tävlingar kan inga bilar bokas. Anmälan om behov av golfbil vid tävling kan endast göras av säsongsbetalande. Anmälan görs via GITsystemet på samma sätt som tidigare genom att markering görs i rutan för ”golfbil önskas”. I samband med lottningen fördelas bilarna på bilburna bollar. Tävlingsledarna fördelar nycklarna per bilboll vid utlämnande av score-kort. De som använt bilarna under tävlingen ansvarar för att bilar och nycklar återställs på sätt som tidigare angivits i denna instruktion.

 

7. Om behovet överstiger 5 bilar ska den som lottar tävlingen redan ha bokat en extra bil av klubben via receptionen som lägger en extra nyckel i HD 55:s nyckelskåp. Eventuella kostnader fördelas då solidariskt mellan de som betalat säsongsavgiften. Reglering görs efter avslutad säsong.

 

Umeå Sörfors Golfklubb Styrelsen för HD 55

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2