Framtidslyftet

 

Framtidslyftet Umeå Sörfors GK

Huvuddelen av golfklubbens inkomster kommer via medlemsavgifter, greenfeegäster och sponsorer. Med ekonomisk planering och arbetsinsatser från ideellt arbetande medlemmar lyckas vi tillsammans förvalta Umeå Sörfors GK:s verksamhet. 

 

Bankommitten har tagit fram en möjlighet att bidra ekonomiskt för att höja kvaliteten på vår fina bana, vår satsning heter ”Framtidslyftet”. 

 

Framtidslyftet ska genom bidrag främja och stödja investeringar med syftet att höja banans standard.

Lämna gärna ett bidrag, beloppet är frivilligt och sätts in på bankgiro nr 5381-5833, ”märk” betalningen med ”Framtidslyftet”.

 

Större donationer kan ges i samråd med BK.

Insatta medel går oavkortat till åtgärder för att höja banans standard.

 

Vid frågor kontakta: 

Bankommitten genom ordförande

Thomas Axelsson

taxelsso@its.jnj.com

076-7873002

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2