Statuter för Umeå Sörfors Grand Prix

Umeå Sörfors Grand Prix är en tävlingsserie över hela säsongen där det sammanlagda resultatet från 4 klubbtävlingar räknas samman. Vilka tävlingar som ingår framgår av årets tävlingsprogram.

Poäng i de 3 deltävlingarna utdelas enligt beskrivning nedan. Tävlingen om Grand Prix är dock en gemensam tävling för samtliga deltagare, dvs. utan klassindelning.

Erhållna poäng från resp. deltävling räknas samman och sammanställs i en så kallad ”order of merit” som redovisas efter varje deltävling.

 

Deltävlingar

Deltävlingar består av två stycken slaggolftävlingar över 18 hål som spelas med handicapregler, samt KM som spelas som slagtävling, dvs. utan handicapjustering.

Poängberäkning: I varje hcp klass A, B respektive C erhålls placeringspoäng enl. nedan:

 

Placering:  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11-

Poäng:      

30 25  20  15  12   10   8    7    6     5     2

 

För den deltävling som är kombinerad med KM gäller att placeringspoäng baseras på placering utifrån bruttoscore, dvs. utan justering för handicap. Placeringspoäng beräknas på samma sätt som vid övriga deltävlingar, dvs. ett resultat per hcp klass enligt tabellen ovan. Denna resultatlista har enbart betydelse för poängberäkningen i Grand Prix. Själva klubbmästerskapen avgörs om vanligt i åldersklasser och klubbmästare utses enligt tävlingsbestämmelser för KM.

Segraren i resp. ålderklass i klubbmästerskapen får 5 bonuspoäng som räknas in i order of merit för GP. Kan m.a.o. bli 35 poäng om man vinner både åldersklass och hcp klass.

 

Finaltävling

I finalen gäller startordning enligt order of merit. Finalen spelas i form av slaggolf med handicapsystem i en klass och placeringspoäng delas ut enligt nedan.

 

Placering:  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Poäng:      

60 50  40  30  20  15  10  8    7     5  

 

Utförande

Utförande: De tävlingar som ingår i Umeå Sörfors Grand Prix är märkta i tävlingskalendern. Herrar spelar från tee 57 och damer från tee 47 om inte deltävlingens bestämmelser säger annat.

OBS! Alla som har samlat ihop minst 4 poäng i deltävlingarna kan anmäla sig. Om antalet anmälda överstiger 24 är det endast de 24 bäst placerade i order of merit som kommer med i startfältet.

Order of merit gäller även för placering på reservlista. Finaltävlingen spelas som slaggolf (med hcp justering) men utan indelning i klasser.

Om en deltävling är "öppen" det vill säga även andra klubbars medlemmar får vara med i den deltävlingen, så räknas utomstående medlemmars resultat bort när poängen fördelas. Vid lika poäng i order of merit gäller att lägst handicap går före i listan. Men är även denna parameter lika delas platsen i order of merit.

 

Priser: I varje deltävling utdelas priser av den som är sponsor för tävlingen. I finalen utdelas priser till de 5 främsta på Order of Merit, samt även en utlottning av fem stycken priser bland alla deltagare i finalen.

 

Anmälan: Ingen separat anmälan behövs I och med att man deltar i någon av deltävlingarna är man även med i Umeå Sörfors Grand Prix (Anmälan till deltävlingarna och finalen görs på vanligt sätt via min golf).

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2