Medlemskategori Senior ska även inneha spelrättsbevis. Spelrättsbevis kan köpas eller hyras av en medlem som innehar ett eller flera spelrättsbevis. Se mer under "Spelrättsbevis säljes".

 

                                                                 Årsavgift                                                         

Seniorer 26 år och äldre                      4 700 kr

Seniorer 22 år - 25 år                            3 200 kr

Juniorer 16 år - 21 år                             1 600 kr

Juniorer 13 år - 15 år                             1 600 kr

Ungdom 0 år - 12 år                              500 kr    

                                         

Greenfeeflex*                                         1 100 kr                                           

Distansmedlem                                     900 kr                                             

Passivmedlem                                       500 kr                                         

Familjeavgift**                                        8 900 kr

 

Aktivitetsavgift 600 kr ingår från 16 år och ingår EJ i familjetak. Återfås efter genomförd arbetsinsats.

 

*I detta medlemskap har du 100kr rabatt på ordinarie greenfee vardagar samt helgdagar efter 12:00

**Familjeavgift är den totala årsavgiften exklusive aktivitetavgiften för en familj mantalskriven på samma adress och max två seniorer.

 

Åldersklass räknas till det år man uppnår åldern under under verksamhetsåret.

Årsavgifter 2020

 

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2